Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kulnìs
Straipsnelis:
žr. klyvas
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 43
Antraštė:
kulnìs
Straipsnelis:
Pr. kulnis ‘kulkšnis’, ‘gurnelis’ artimiausiai siejasi su lie. kulnìs, kul̃nas, kulnė, taip pat plg. kulnė́ti, kulnióti, kulniúoti ir pan., la. kulna, kul̃ne (ME II, 307) [267]. Spėjama, kad visos šios baltų formos kilusios iš *kulk-n- (greičiausiai – *kulk-n-is), tai iš dalies galėjo paremti tokie žodžiai, kaip lie. kulkšnìs, kulkšnỹs, kul̃kšnas, kulkšnė̃, kulkšna ir pan. bei la. kulksnis, kulksna, kul̂kšņa. Iš kitų ide. kalbų artimiausios paralelės yra tos, kurios turi žodžio pradžioje -k-: sl. *kъlk-/*kъlka, lo. calx, germ. *skelko- (s. isl. skjalgr ir kt.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 266, 267
Antraštė:
kulnìs
Straipsnelis:
Pr. kulnis E 143 ‘Knöchel am Fuss’ : lie. kulnìs ‘Ferse’, žr. Walde Pokorny II, 599.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kulnìs
Straipsnelis:
žr. kulkšnis, kulšnis
Šaltinis:
Euler 1983, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas