Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kumelỹs
Straipsnelis:
žr. kamanos
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 191–196
Antraštė:
kumelỹs
Straipsnelis:
Lie. kumelỹs ‘trejų-šešerių metų eržilas’ ir kumẽlė f. (iš čia antrinis „pamatinis žodis“ kúmė) kilę iš *ku-mel-. Šaknis *mel- atrandama ir lo. žodyje mulier, -eris f. ‘ištekėjusi moteris’. Čia greičiausiai kalbėtina apie šaknies *mar- (: *man-) variantą; plg. dar gr. δά-μαλις, δα-μάλη ‘telyčia’.
Šaltinis:
Otrębski 1968, 257
Antraštė:
kumelỹs
Straipsnelis:
Aiškant lie. kumelỹs, kumẽlė nereikėtų išleisti iš akių kitų šių žodžių reikšmių: ‘botago ar virvės nelygumas, garankštis; nelygumas dalgės ašmenyse; stuburas etc.’, kumeliùkas ‘kiaušinio trynys etc.’.
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132
Antraštė:
kumelỹs
Straipsnelis:
žr. kumelė
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas