Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kum̃pti
Straipsnelis:
Pr. etkūmps ‘iš naujo’ iš et- ir kump-. Visas žodis atitinka lie. atkum̃pti, atkumpúoti, atkum̃pinti. Rekonstruojama *et-kump(int). Paprastai et-kumps ir rytų bl. atitikmenys siejami su le. kępa, kępina, bulg. кънѝна, slov. kopína ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 104–106
Antraštė:
kum̃pti
Reikšmė:
linkti
Straipsnelis:
Pr. etkūmps 37, 29 ‘wieder(um)’ [ir kt.] : pr. kumpint, lie. kum̃pas ‘lenktas’, kum̃pti ‘linkti’, la. kum̂ps², kùmpt, apie tai žr. Walde-Pokorny I, 350 bei ME s. v. kùmpt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 214
Antraštė:
kum̃pti
Reikšmė:
sich krümmen
Straipsnelis:
žr. kumpas
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas