Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuokìnė
Reikšmė:
vakarėlis, pobūvis su šokiais
Straipsnelis:
Ch. Stangas (Stang, Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, Oslo, 1972, 86) sl. skokъ, skakati gretina su lie. trm. kuokìnė ‘vakarėlis, pobūvis su šokiais’ (kuris tariamai esąs pamatuotas neišlikusiu *kuokas ‘šuolis, šokis’), o ne vienareikšmiu lie. šókti. Tačiau norint išvengti tokios abejotinos rekonstrukcijos, būtų paprasčiau, remiantis lie. daubà : duobė̃, taupýti : tuopýti tarpusavio santykių analogija, lie. kuokìnė įtraukti į balsių kaitos eilę su lie. kaũkas ‘naminis’ arba káukė, iš kur vedinys kuokìnė įgijo pirminę vidinę formą ‘vakarėlis, pobūvis su maskaradu, persirengimu’.
Šaltinis:
Трубачев 1974 (1976)b, 181
Antraštė:
kuokìnė
Straipsnelis:
žr. guogis
Šaltinis:
Klimavičius 1970, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas