Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kúopa
Straipsnelis:
žr. kūpėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K 299–300
Antraštė:
kúopa
Straipsnelis:
Etimologiškai siejami į vieną šaknį vardažodžiai lie. kúopa, la. kuõpa ir lie. kaũpas iš tikrųjų yra skirtingų šaknų leksemos, ir todėl jų atveju apofoninio tipo uo : au postuluoti nėra pamato. Lie. kúopa, la. kuõpa šaknies vokalizmas uo, kilęs iš bl. ō, priklauso e/o eilei. Lie. kúopa, la. kuõpa etimologiškai galima sieti su veiksmažodžiais lie. kuõpti, la. kùopt ir juos laikyti morfologiniais kontinuantais baltų šaknies *kep- (ar *kap-) ‘imti, čiupti, griebti’, atstovaujamos veiksmažodžių lie. kė̃pti, la. ķept, ķêpît, lie. kàptelėti, kàpterėti, kàpalioti, kapaliúoti, kópti. Lie. kaũpas šaknies vokalizmas priklauso u eilei. Lie. kaũpas, pr. Caupe- (upėvardyje Caupeaps) etimologiškai galima sieti su veiksmažodžiu kaũpti, kurį laikyti denominatyvu esama rimtų argumentų, ir kildinti iš baltų šaknies *keup- / *kup- ‘lenktis, gaubtis, kreiptis (rūgstant, gerai augant, einant į krūvą)’, randamos veiksmažodžiuose lie. kùpti, kupė́ti, la. kupt, kupêt, lie. prisi-kiaupti, la. ķaũpêtiês.
Šaltinis:
Karaliūnas 1969

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas