Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kupranugaris
Straipsnelis:
Visose Europos ide. kalbose, išskyrus lietuvių, slavų ir kai kurias germanų kalbas, žodžiai, žymintys ‘kupranugarį’, atkeliavę iš gr. kalbos, plg. gr. κάμηλος ‘kupranugaris’, kuris toliau sietinas su egipt. ar semitų kalbomis. Lie. kupranugaris neologizmas : kupra.
Šaltinis:
Buck 1949, 188–190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas