Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kur̃kti
Reikšmė:
apie varles
Straipsnelis:
žr. karkti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 249–250
Antraštė:
kur̃kti
Reikšmė:
apie varles
Straipsnelis:
žr. kirkti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 249–250
Antraštė:
kur̃kti
Reikšmė:
leisti tokį garsą (apie varles)
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmannas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] kurki̯eti ‘kurkti’: lie. kurkiù, kur̃kti ‘leisti tokį garsą (apie varles)’, s. sl. krьknǫti ‘γρῡξαγ’ rodo atsitiktinį atitikimą lyginant su aiškiai onomatopėjinės vertės žodžiu, kurio negalima atskirti nuo tokių lie. žodžių kaip karkiù, kar̃kti ‘leisti tokį garsą (apie vištas)’, kirkiù, kir̃kti ‘leisti tokį garsą (apie žąsis)’, la. ķḕrkt ‘kudakuoti, burbuliuoti, ulbėti, klykauti, spiegti, rėkti, [vok.] quarren, gackern, kreischen’ [250]. Kitos ide. kalbos rodo panašius vedinius, plg. lo. crōciō, gr. κρώζω, κράζω ir t. t.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 249–250

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas