Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kurnėti
Reikšmė:
(nepatenkintam) murmėti, niauzgėti
Straipsnelis:
Lie. kurnėti ‘(nepatenkintam) murmėti, niauzgėti’ < la. kurnēt: kurnētikurnét…; ar latvių vksmž. sietinas su lie. (ret.) kurnúoti ‘murk(uo)ti’, o toliau gal ir su r. aukšt. kurnė́ti ‘tankiais žingsniais, vikriai bėgti’ bei ‘kulvirsčia verstis’, ar yra paskolintas iš lyvių, kol kas nėra tvirtai nuspręsta.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas