Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvė̃pti
Reikšmė:
kvėpuoti, įkvėpti
Straipsnelis:
žr. kūpėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K 299–300
Antraštė:
kvė̃pti
Reikšmė:
hauchen
Straipsnelis:
Pr. kupsins E 46 ‘rūkas, migla, ūkas’ : la. kûpêt, s. sl. КЫПѢТИ ‘virinti, virti’, lie. kvãpas, kvė̃pti ir kt. žr. Walde Pokorny I, 380.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kvė̃pti
Straipsnelis:
Gr. καπνóς m. ‘dūmai, kvapas’ [495…]. Forma *κϝαπ-νóς šaknimi gerai atitinka lie. kvãpas ir t. t. Su balsiu e lie. kvepiù, kvė̃pti ir t. t., la. kvêpstu, kvêpt ‘rūkti, iškvėpti’ ir t. t. Kyla klausimas, ar galima gretinti su lo. uapar (be *q- žodžio pradžioje). Dėl kitų abejotinų gretinimų žr. Pokorny IEW, 596. Pažymėtina, kad graikų kalboje preventyvinė digamos disimiliacija su lūpiniu vyko nuo antrojo tūkstantmečio, plg. Lejeune, Mémoire,s 290 su išn. 24.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 49495
Antraštė:
kvė̃pti
Straipsnelis:
žr. kūpėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 299
Antraštė:
kvė̃pti
Reikšmė:
вдыхать, выдыхать; пахнуть
Straipsnelis:
žr. kupti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 268
Antraštė:
kvė̃pti
Reikšmė:
исходить
Straipsnelis:
žr. kūpėti
Šaltinis:
Блажек 1997 (1998), 226—229
Antraštė:
kvė̃pti
Straipsnelis:
žr. kvapas
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 135

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas