Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lė̃tas
Reikšmė:
silpnas, kvailas < apsnūdęs
Straipsnelis:
žr. lėnas
Šaltinis:
Горячева 1981 (1983), 76
Antraštė:
lė̃tas
Reikšmė:
langsam, träge, still
Straipsnelis:
žr. lėnas
Šaltinis:
Merlingen 1978, 56
Antraštė:
lė̃tas
Straipsnelis:
žr. lentas
Šaltinis:
Zinkevičius 1986a, 28
Antraštė:
lė̃tas
Straipsnelis:
летав ‘nuolaidus, lygus, horizontalus; ramus, romus’: pirmine reikšme laikydami pirmąją iš išvardytųjų, žodyno autoriai remiasi ryšiu su *letěti, o tai, aišku, kelia sunkumų, turint galvoje kitas reikšmes. Tikėtinesnis atrodo lyties летав ryšys su s. sl. лѣть ‘galima, leidžiama’, r. леть ‘t. p.’, br. лець ‘t. p.’, toliau plg. s. r. лѣть ‘galimybė, mandagumas’, s. č. letenstvie ‘geraširdiškumas’, s. le. lecieństwo ‘laisvė’ [Фасмер ЭСРЯ II 489]. Atsižvelgiant į artimiausios baltų paralelės – lie. lė̃tas ‘romus, ramus’ – semantiką, atrodo visai tikėtina, kad panaši reikšmė (plg. летав ‘romus, ramus’) buvo pirminė ir slavų kalbose. Reikšmės ‘lygus’ ir ‘nuolaidus’ – ‘ramiai gulintis ar stovintis’ tokiu atveju yra antrinės.
Šaltinis:
Орел 1986–1987 (1989), 233
Antraštė:
lėtas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘lėtas’, dažnai susiję su sąvokomis ‘poilsis’, ‘tingus’, ‘vėlus’, ‘neįdomus’, ‘minkštas’, ‘švelnus’ ir pan. Lie. lėtas, la. lēns, giminiški go. lats ‘tingus’, s. isl. latr ‘lėtas, tingus’, s. ang. læt ‘lėtas, vėlus’, s. v. a. laz ‘lėtas, nerangus’, visi giminiški lo. lassus (*ləd-to-) ‘pavargęs’, gr. ληδει̑ν ‘būti pavargusiam’, go. lētan, s. isl. lāta ‘palikti, leisti’, ide. *lē(i)d- < *lē(i)-, matomos lie. lėtas, la. lēns arba *lēd-no-?
Šaltinis:
Buck 1949, 970
Antraštė:
lė̃tas
Reikšmė:
флегматичный, покорный…
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės; nagrinėjami ide. šaknies *mer- refleksai.] Bulg. tarm. ле́ткая ʻчуть теплаяʼ [ЭССЯ 15, 18] šalia lie. lė̃tas ʻфлегматичный, покорный…ʼ, lėtùs ʻt. p.ʼ. Bl.-sl. *lēta-, *lētu- (taip pat plg. sl. lěto ʻлетоʼ) kyla iš ide. *lē(i)- ʻотпускать, ослаблятьʼ. žr. merėti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 208—211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas