Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
labónas
Straipsnelis:
[Autorius tyrinėja beragių gyvulių pavadinimus baltų kalbose, kurie pasižymi labai turtinga sinonimika ir yra įdomūs savo kilme ir semantiniu vystymusi.] Lie. labónas (Daugėliškis, Ignalina, Švenčionys), su lietuviška priesaga labùkas, -à, labùki (Gervėčiai, Lidoukiai, Melagėnai). Tokį pavadinimą randame ir rytinėse latvių šnektose: labata (Бриги). Plg. br. лабаты ‘turintis didelę kaktą; beragis’, r. лобатый, r. лобан ‘žmogus, gyvulys su didele iškilia kakta’ : лоб.
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas