Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
láibas
Reikšmė:
schlank
Straipsnelis:
žr. láipta ‘Treppenstufe’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 249
Antraštė:
láibas
Straipsnelis:
žr. láinas
Šaltinis:
Connolly 1984, 277–278
Antraštė:
láibas
Straipsnelis:
žr. lebeda
Šaltinis:
Merlingen 1978, 48
Antraštė:
láibas
Reikšmė:
thin, lean
Straipsnelis:
[Aptariami ide. dariniai su priesaga *-bʰo-. Būdvardžiai, nežymintys spalvos:] *leh₁i̯-bʰo- ‘weak’: lie. láibas, líebas ‘thin, lean’, s. saks. lêf ‘weak’ ~ lie. leĩlas, láinas ‘thin’, s. isl. linr ‘weak, lean’, gr. λῑμός ‘hunger’.
Šaltinis:
Hyllested 2009, 204
Antraštė:
laibas
Straipsnelis:
žr. laiškas
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 90
Antraštė:
láibas
Reikšmė:
plonas, liesas
Straipsnelis:
Lie. láibas, la. laĩbs ‘plonas, liesas’, lie. liebas ‘laibakojis’, sl. *libъ ‘liesas, sulysęs, skurdus, menkas’ (žr. ЭССЯ XV, 1988, 74), bžn. sl., s. č. liběvъ ‘liesas, sulysęs, skurdus, menkas’ (turbūt iš *léib-ē-u̯a- [*lei̯h-bʰ-eh₁-u̯o-]) greta lie. leĩlas ‘laibas, plonas, lieknas’, la. liels ‘didelis’, lie. leĩnas, líesas, la. liess ‘liesas’ (plg. Fraenkel LEW 329).
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas