Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laimė
Straipsnelis:
Lie. laimė, la. laime; pr. laeims ‘turtingas’, etimol. neaiški, galbūt giminiški s. sl. lětĭ jestŭ ‘licet’ ir t. t. Ide. k. žodžiai, reišk. ‘laimė’, dažn. susiję su sąv. ‘kas atsitiko’, ‘dalis’, ‘pareiškimas’ ir t. t., tačiau daugumos kilmė neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 1096–1097
Antraštė:
láimė
Straipsnelis:
Pr. laeims 7₅ (išversta neteisingai) ‘valstybė, imperija’; iš tikrųjų šis žodis reiškia ‘turtingas’, plg. etnīstislaims : lie. láimė, la. laĩme; dėl reikšmės plg. lo. beātus ‘laimingas, turtingas’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 249
Antraštė:
láimė
Straipsnelis:
Visiškai patikima, kad „jotvingių“ łauma ‘laimė’ giminingas su lat. lauma ir reikšme: lauma ne tik ‘ragana’, bet ir ‘dievybė (deivė), linkinti žmonėms gero’. Todėl nėra reikalo „jotvingių“ łauma sieti su lie. láimė, láima ir la. laime, laima.
Šaltinis:
Карулис 1985 (1987), 137
Antraštė:
láimė
Straipsnelis:
žr. laumė
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas