Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
láinas
Reikšmė:
laibas
Straipsnelis:
S. isl. slen ‘tingumas’ daugelyje žodynų lyginamas su s. isl. linz ‘minkštas’, s. air. lian ‘minkštas, švelnus’, gr. λιάζομαι ‘išsisuk, išvenk’, kuriems genetiškai artimi taip pat lie. žodžiai láinas ‘laibas’, líebas, láibas, [278] líenas, líesti, lýsti ir (cirkumfleksiniai) leĩlas, leĩnas, leĩtas ‘silpnas’, plg. taip pat s. ang. lēt ‘silpnas’ su e₂<eHi. Todėl slen < *slEi-n- arba sHlEi-n-.
Šaltinis:
Connolly 1984, 277–278
Antraštė:
láinas
Straipsnelis:
žr. laibas
Šaltinis:
Hyllested 2009, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas