Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laipstoti
Straipsnelis:
žr. laipus
Šaltinis:
Vanags 1994, 42
Antraštė:
laipstoti
Reikšmė:
laipioti, lakstyti
Straipsnelis:
Nors baigmens -styti veiksmažodžių interpretacija problemiška, regis, keli jų turi savarankišką priesagą -stoti, plg. laipstoti, -oja ‘laipioti, lakstyti’ (Dbč): lìpti, lìpa, lìpo; dar plg. vardažodžius laipstai ‘laiptai’ (rš.), láipstas ‘lipimo priemonė, kopėčios’ (J), laipstùs ‘laipus’ (LTR (Šš), Šmk).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 398

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas