Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lakštà
Reikšmė:
lakta
Straipsnelis:
Oset. læʒæg ‘lazda; ilga kelionės lazda’. Neabejotinas ryšys su arm. lcʿak ‘svertas’. Galima galvoti arba apie seną skolinį iš armėnų (plg. oset. malusæg ‘neužmirštuolė’ ir arm. manušak ‘žibuoklė’), arba apie seną giminystę. Pastaruoju atveju læʒæg dėsningai kildintinas iš *laštyaka-; plg. lie. lazdà, lazà, lakštà ‘lakta’, gr. λάκτις ‘grūstuvas piestoje’ (Pokorny IEW 673).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 19
Antraštė:
lakštà
Reikšmė:
lakta
Straipsnelis:
žr. laza
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas