Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lalúoti
Reikšmė:
dainuoti lalala
Straipsnelis:
žr. leliuoti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 250–251
Antraštė:
lalúoti
Straipsnelis:
Gr. λαλέω, aor. ἐλάλησα ‘plepėti’ [615…]. λαλέω remiasi onomatopėja ir tos pat rūšies, bet skirtingomis reikšmėmis, formų yra kitur, plg. lo. lallō ‘dainuoti migdant vaiką’, lie. lalúoti ‘vapėti’, r. lala ‘plepys’ ir t. t. plg. λάσκω. Gretinimą su het. pateikė Evangelisti, Acme, 1965, 16.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 615–616

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas