Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lãmas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamas polonizmų vaidmuo lietuvių kalboje, lietuviškų ir skolintų žodžių semantinė sąveika [96].] Le. łom ‘lūženos, griuvėsiai, atliekų krūva’ (SJP) davė lie. dial. lãmas, lõmas 1. ‘lūženos’, 2. ‘nevala, tingus’; 3. ‘atliekų krūva’ (LKŽ). Lãmas, lõmas pagal reikšmę yra tapatus lie. láužas ‘lūženos, atliekų krūva, apsileidęs, tingus’. Kažin ar galima abejoti, kad buvimas lie. lãmis ‘apsileidėlis’, lamòtas ‘atliekų krūva, apsileidėlis’ prisidėjo prie skolinto lãmas suvokimo kaip žodžio iš to paties lizdo ir tuo pačiu prie jam priskyrimo reikšmės ‘apsileidėlis, tinginys’, kuri neįprasta lenkiškam žodžiui.
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 102
Antraštė:
lãmas
Straipsnelis:
žr. laminti
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas