Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
langas
Straipsnelis:
Lie. langas, la. luogs, pr. lanxto, etimol. neaiški. Galbūt pirminė reikšmė ‘siūbuojantis langas’ ar kažkas panašaus, tada : lie. linguoti. Kitose k. šie žodžiai dažniausiai siejami su sąv. ‘akis’, ‘vėjas’, ‘skylė’, ‘švies’ ar veiksmažodžiais ‘žiūrėti’, ‘matyti’, ‘eiti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 470
Antraštė:
lángas
Straipsnelis:
Pr. lanxto E 213 ‘langas’ : perstlanstan, lie. lángas.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 250
Antraštė:
lángas
Reikšmė:
window
Straipsnelis:
žr. akas
Šaltinis:
Schmalstieg 2002, 114
Antraštė:
lángas
Straipsnelis:
Dėl vadinamojo „mobilumo dėsnio“ epochoje prieš susiformuojant baltų-slavų prokalbei aukštesnis tonas paskutinėje žodžio moroje pažemėjo ir atsirado vadìnamosios fonologiškai nekirčiuotos formos mobiliõjoje baltų-slavų akcentinėje paradigmoje, pvz., o kamieno nom. sg. ide. *longós > *lāˀnˈgas > bl.-sl. *ˌlāˀngas > lie. lángas, praslavų *ˌlāngu (bendrosios slavų *lȏgъ) […]. Dar žr. galva
Šaltinis:
Olander 2009, 155–156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas