Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
langóti
Straipsnelis:
žr. lengė
Šaltinis:
Merlingen 1978, 72–73
Antraštė:
langóti
Straipsnelis:
žr. lengvas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 79–81
Antraštė:
langóti
Straipsnelis:
Gr. λαγγάζω, λογγάζω ir t. t. ‘atleisti, nuleisti’ […]. Ekspresyvūs žodžiais su nosiniu infiksu. Plg. su šiek tiek skirtingos darybos lo. langueō, lie. langóti ir, antra vertus, gr. λαγαίω, λαγάσαι ir t. t. grupę. Žr. Pokorny 959.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 641

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas