Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laupýti
Straipsnelis:
žr. bluzgana
Šaltinis:
Machek 1961, 353–354
Antraštė:
laupýti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. laupýti Būga K. Aist. St. I 187 = r. лупи́ть).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
laupýti
Reikšmė:
lupinėti, laužyti rankomis duoną; prk. plėšti, grobti etc.
Straipsnelis:
žr. laupus
Šaltinis:
Vanags 1994, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas