Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lẽdyti
Straipsnelis:
[Pateikiu pamarėnų (tiksliau pagal Lorentzo skirstymą – slovincų, kašubų, saborų), kitų sl. kalbų ir baltų atitikmenis:] 11) Pamar. loʒic ‘šaldyti, užšaldyti’ (be to a. sorb. lodzić ‘ledu apsitraukti’ [dar plg. sangrąžinis: slov. ledíti se ‘sich mit Eis bedecken’], s.-kr. lèditi ‘šaldyti’ [be to s.-kr. lèditi se ‘ledu apsitraukti’]) ~ lie. lẽdyti, lẽdinti ‘vereisen lassen’.
Šaltinis:
Hinze 1984b, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas