Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liáuti, paliáuti
Straipsnelis:
žr. lavonas
Šaltinis:
Топоров 1986 (1988), 256

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas