Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liũlė
Reikšmė:
louse
Straipsnelis:
[Aptariamos keltų ir germanų kalbų leksinės izoglosos. Čia nepriklauso:] *luH-s ‘louse’ > kimrų llau, kornų low, bret. laou ‘lice’ ~ s. isl. lús, s. ang., s. v. a. lūs ‘louse’ vs. toch. B luwo, A lu, dgs. lwā ‘animal’, nes veikiausiai tai taip pat sudarė lie. liũlė ‘louse’ pamatą (kur - yra deminutyvinė priesaga).
Šaltinis:
Hyllested 2010, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas