Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liutynas
Straipsnelis:
(s)lē̆u-, (s)lū̆- ‘pelkė, dumblas, purvas’ (Walde-Pokorny II 406 ir 709, Pokorny IEW 681 ir 962): gr. λῦμα ‘purvas’, […], λύθρον ‘užteršimas’, albanų toskų lum ‘dumblas’, geg. lym(ë) (Hamp, IF 67, 1962, 146) ‘dumblas, molis’; ilirų ON Ludrun (gr. λύθρον); lo. polluō ‘purvinu’, lustrum ‘pelkė’, lutum ‘purvas, nešvarumai’; gal. ON. Lutēva, taip pat Lutetia (Lutecia) Parisiorum, s. air. loth (= lo. lutum) ‘purvas’, kimrų lludedic [63] ‘dumblinas’, v. airių con-luan ‘šuns purvas’, bret. loun ‘purvinas’, v. v. a. slier (*sleura-) ‘dumblas, molis’, n. v. a. dial. Schlier ‘t. p.’, […], anglų slur ‘dumblas’ […] (Walde-Pokorny II 406 ir 709, Pokorny IEW prie (s)leu- ‘suglebus karoti, suglebęs’ […]); lie. liutýnas, -nė ‘bala, molinga pelkė’ (Fraenkel 380 […]), liūnas ‘Plütze, Morast’, la. ļūns ‘pelkėta, judanti vieta’, ļūnis ‘bala’, r. лю́ша ‘murzius’, люшчина ‘mėšlas, purvas, nešvarumai’ (Fraenkel 346 prie laũrė […]); mano manymu, het. luliš ‘tvenkinys’, lulii̯ašhaš ‘dumblėta žemė, liūnas’ (šitas Friedrich, Erg. 2). [64].
Šaltinis:
Merlingen 1978, 63–64
Antraštė:
liū́tynas
Reikšmė:
purvinas
Straipsnelis:
žr. liūtinas
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas