Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
luĩnas
Straipsnelis:
(Autorius tyrinėja beragių gyvulių pavadinimus, kurie pasižymi turtinga sinonimika ir yra įdomūs savo kilme bei semantiniu vystymusi). Lie. luĩnas, -a, luinỹs, (Lietuvos vidurys ir pietvakarinė jos dalis). Greta beragio gyvulio pavadinimo šis žodis įvairiose Lietuvos vietose turi kitokių reikšmių, plg.: luĩnas „šlubas, nevala, nevikrus“ (Dusetos, Kelva, Švenčionys), luĩnas „plikas, trumpai apkirptas“ (Geistarai, Šatės, Jankai), luĩnius „tinginys, nevaleika, nesiskutęs“ (Varėna, Krosna ir kt.), luinúoti „šlubuoti, sunkiai dirbti“ ir kt. Šį pavadinimą tikriausiai reikia sieti su lie. luĩnas „gabalas“, luĩnas „išdžiūvęs žemės gabalas“.
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas