Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùknas
Reikšmė:
„raguotas, ragai styro į šalis“
Straipsnelis:
žr. luknė
Šaltinis:
Трубачев 1968 (1971)a, 24–27
Antraštė:
lùknas
Straipsnelis:
žr. sliūksoti
Šaltinis:
Merlingen 1978, 67–68
Antraštė:
lùknas
Reikšmė:
kurio ragai eina [= nulinkę, lenkti] į šalis
Straipsnelis:
žr. luknė
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 208–209
Antraštė:
lùknas
Reikšmė:
с расходящимися в стороны рогами (о животных)
Straipsnelis:
žr. lugus
Šaltinis:
Темчин 1994, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas