Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
luõtas
Straipsnelis:
lōt- (ir lɘt-) ‘gelda: luotas, vonia’ ir t. t.: lie. luõtas ‘(iš medžio išskabtuota) valtis’; čia priklausytų pagal Lidén (žr. Berneker 694, Vasmer II 18) bžn. sl. latъvь, -a, latъka ‘puodas, indas’, r. latka ‘molinė gili keptuvė’, č. látka ‘puodas’, s. le. łatka ‘dubuo, praustuvas’ ir t. t., dėl reikšmės raidos, atitinkamai raidos ‘gelda, indas – laivas’ plg. Lidén ir Fraenkel LEW 391 po luõtas; [...]. – Čia galėtų r. lotók ‘gelda, padėklas...’ ir t. t. iš lɘt- priklausyti [...]. – Walde-Pokorny II 382 t. po lat-, slat- ‘Latte’ (nėra Pokorny, IEW); iš ten atmestų giminaičių kyla klausimas dėl arm last ‘medinis plaustas, laivas’. [...]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas