Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùpena
Reikšmė:
„prastas gyvulys, sudžiūvėlis; driskius“
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir lùpata(s) (lùpeta) „nuskuręs, apsileidęs žmogus“, lùpena „prastas gyvulys, sudžiūvėlis; driskius“ (šalia lùpena „nuolupa, skutena; žievė“)...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51
Antraštė:
lùpena
Straipsnelis:
žr. luopti
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas