Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùpikas
Reikšmė:
„prastas arklys, kuinas“
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir lùpikas ‘prastas arklys, kuinas’...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas