Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lydė́ti
Straipsnelis:
leit- ‘dingti, mirti…’ : Walde-Pokorny (II 401t.), Pokorny (IEW 672) pagal Persson’ą pateikia šaknį leit(h)- ‘mirti, išnykti, eiti’; mano manymu ji dalintina į mažiausiai dvi: ‘eiti, važiuoti’ (tik germ., go. galeiþan ‘eiti’ ir t. t., s. v. a. leittan, leiten ‘vesti’ ir t. t.), 2. ‘dingti, mirti’: av. raēv- ‘mirti’ […]; gr. galbūt λοίτη· τάφος, λοιτεύειν· θάπτειν Hes.; germanų (iš dalies 1 šaknies homonimai ir mažiausiai iš dalies gal leidh-, loidh-, žr. žemiau): s. isl. líđa ‘dingti, nykti’ (šalia ‘eiti’), s. saksų līthan ‘prapulti, naikinti’; taip pat ‘sužinoti, kentėti’ […], s. isl. liđinn ‘miręs’ […]; s. v. a. leita, leitî, v. v. a. bileite ‘laidotuvės’, atrodo, veikiau priklausą sąvokai ‘lydėti’ – Germ. *laiđ- gali beje būt kilęs iš loidh-, prie kurio labai tinka lie. lydė́ti ir láidoti (Pokorny IEW 666) – su tais pačiais reikšmės variantais!; šalia buvo kita sena šaknis loit- ‘mirtis, laidojimo vieta’.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas