Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mačerkė̃
Straipsnelis:
Daug retesni šnektos ė- kamieno bendrosios giminės menkinamieji nomina agentis. [82] […] Pasitaiko keletas šio kamieno menkinamųjų nomina agentis sudurtinių darinių, pvz., mečerkė̃ ‘kas be priežasties garsiai triukšmauja, reikalauja savo teisių’ (< medis ‘miškas’ + šarka > medšarkė > mečerkė̃).
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 82–83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas