Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mažką
Straipsnelis:
maža + , t. y. galininko, susiformavo pietų aukštaičių ir žemaičių prieveiksmio mažką, kurio antrojo dėmens dalelyte niekas nelaiko.
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas