Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
magõnė
Reikšmė:
aguona
Straipsnelis:
Gr. μήκων ‘aguona, aguonos galvutė, grūdas; aguonų sultys’. [693…] Žodis susisieja su aguonos pavadinimu germanų ir slavų kalbose: s. v. a. maho, v. v. a. mahen, man, vok. mohn ir su sprogstamuoju sonoriniu (gramatinis pakeitimas) s. v. a. mago. S. sl. turi makŭ (o kamienas). Lie. magõnė greta neaiškaus aguonà turėtų būti pasiskolintas iš germanų. Šių formų variacijos leidžia iškelti nepriklausomus skolinius iš neide. kalbos, tai išplaukia iš to, kad aguona yra Viduržemio jūros augalas: žr. Frisk GEW s. u., Pokorny 698, Schrader-Nehring, Reallexicon, II, 68, Hoops, Waldbäume, 350.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 693–694
Antraštė:
mãgonė
Reikšmė:
poppy
Straipsnelis:
žr. aguona
Šaltinis:
Kroonen 2011, 311–313

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas