Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
makštìs
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 110
Antraštė:
makštìs
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 298–299
Antraštė:
makštìs
Reikšmė:
Futteral
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 194
Antraštė:
makštìs
Reikšmė:
įvalkalas, užvalkalas, apmautė; dėklas, įmautė, futliaras
Straipsnelis:
[Retsykiais osetinų kalboje aptinkame leksikos izoglosų ne su kitomis indų-iranėnų, o su šiaurės ir vakarų ide. kalbomis:] Oset. lytis mæxstættæ | mæxstæntæ ‘(pinigų) kapšelis’ yra pl. tantum (sg. mæxston nevartojama) ir skaidoma į mæxst- bei -on (pastarasis labai dažnai osetinų kalboje vartojamas formantas). Oset. mæxst gretinamas su lie. makštìs (šiaip jau dažniausiai pl. – mãkštys) ‘įvalkalas, užvalkalas, apmautė; dėklas, įmautė, futliaras’, la. maksts ‘kapšelis; piniginė; įdėklas’, lie. mãkas ‘maišelis, kraitelė’, makšnà ‘įdėklas, užvalkalas’, s. sl. mošьna, r. мошна, мошонка (Fraenkel LEW, 399).
Šaltinis:
Абаев 1965, 18
Antraštė:
makštìs
Reikšmė:
Scheide, Futteral, Pfeil
Straipsnelis:
Abaevas (1965, 18) gretina oset. mæxste / mæxstænttæ ‘krepšelis, krepšys’ su lie. makštìs (įprastai pl. mãkštys) [185] ‘Scheide, Futteral, Pfeil’, la. maksts ‘krepšys, rankinė strėlė’, lie. mãkas ‘Ranzen’, makšnà ‘Pfeil’, s. sl. mošьna, r. mošna, mošonka. Oset. forma suprastina kaip *mæxston, kuris padarytas su produktyviu -on formantu, daugiskaitos forma. Plg. taip pat Abaev ИЭСОЯ II, 110 [14 išn.: Fraenkel LEW, 399 nurodo lie. mãkas ‘(Geld)beutel’, la. maks ‘krepšys’ […], lie. makštìs, pl. mãkštys ‘Scheide, Futteral, Etui’, makšnà ‘(Geld)beutel’ […], la. maksts ‘tinklelis, makštis, įmautė’ – su nedideliais reikšminiais skirtumais, tačiau šie labiau tinka slavų kalbų duomenims.] Pokorny’o (IEW, 698) atspirtis – *mak- maždaug ‘odos krepšys’. Pateiktos formos, atrodo, yra padarytos su sufiksu -s-ti-, kuris dažnai kaitaliojasi su -s-ni, atitinkamai -s-no. Plg. dėl to Brugmann II 1, 282, 289, 437. Matyt, galėtų tai būti nepriklausomi, paveldėti dariniai, ir kartu vis dėlto atkreiptinas dėmesys į palyginti ribotą iran. žodžio vartojimą.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 184 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas