Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãlė
Reikšmė:
smulki žuvis (Prohinus prohinus)
Straipsnelis:
Pr. malkis (E 579) ‘didstintė (Osmerus eperlanus e.) = lie. (s)malkis ir toliau lie. smul̃kus, la. smal̂ka, smalknes [K. Būga, Aistiški studijai, 1908, 137]. [156] Kadangi r. моль reiškia ‘išsklaidyti rąstai (ant kranto ir vandenyje)’, ‘smulki žuvis (ir Osmerus eperlanus)’, ‘bet kokie smulkūs daiktai’, tai pr. malkis ‘didstintė’ vienos šaknies su pr. malko ‘malkos’, lie. málka (malkà) ‘pliauska, pagalys’, málkos (pl.), la. mal̂ka ‘malkos’. Bl. *mal- (lie. mãlė ‘smulki žuvis (Prohinus prohinus)’, la. male ‘Blicca argyroleuca’ [Kalima J., Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, Helsinki, 1919, 166]), *malk- reiškia: 1) ‘smulkumą’, ‘mažumą’, 2) ‘išsklaidytas’, ‘suskaidytas, suskaldytas’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 156–157
Antraštė:
mãlė
Reikšmė:
Elritze, Pfrille, Pfelle, Rümpchen, Phoxinus laevis
Straipsnelis:
žr. smelkti
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 116–117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas