Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
málnos
Reikšmė:
Hirse, Schwade
Straipsnelis:
Lie. málnos f. pl. ‘Hirse, Schwade’ iš *mōl(h)nah₂- (su ilguoju balsių kaitos laipsniu) iš šaknies *m(u̯)elh₁- ‘malti’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 196
Antraštė:
málnos
Reikšmė:
soros
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti vadinamąją pirminę baltų kalbų leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma atitinkančias giminiškų kalbų pavyzdžius] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Sora. Tiktai lie. trm. yra paliudytas žodis málnos pl. ‘soros’, turintis atitikmenis kitose kalbose: lo. milium, gr. μελίνη ‘soros’. Vadinasi, jis reprezentuoja ide. šio augalo pavadinimą.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 227
Antraštė:
málnos
Reikšmė:
lietuviškas soros pavadinimas
Straipsnelis:
lie. málnos ‘lietuviškas soros pavadinimas’, gr. μελίνη, lo. milium. Tai galėtų būti senas indoeuropietiškos kilmės žodis, nes ir kt. romanų kalbose aptinkami šios šaknies soros pavadinimai.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 456
Antraštė:
málnos
Reikšmė:
Italian millet
Straipsnelis:
Lietuvių kalba yra vienintelė indoeuropiečių kalba, išlaikiusi beveik nepakitusias pirmines formas dviem skirtingoms sorų (‘millet’; genus ‘Panicum’) rūšims pavadinti: málnos ‘Italian millet’ ir sóros ‘common millet’.
Šaltinis:
Witczak 1997, 25, 28–30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas