Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
marginė
Reikšmė:
sijonas
Straipsnelis:
Lie. marginė, pradinė reikšmė ‘margas audeklas’ < lie. margas, kuris giminiškas lie. mirgėti. Kitose ide. kalbose sijono pavadinimas taip pat dažnai kilęs iš žodžių ‘audeklas, medžiaga’, pvz.: bret. broz giminiškas s. air. brat ‘apsiaustas’, brēit ‘audeklas’, s.-kr. suknja, č. sukně iš platesnės reikšmės ‘drabužis, apranga. moteriška suknelė’ < bendro slavams sukno ‘audeklas’. Dažnai šią sąvoką žymintys žodžiai rušasi su žodžiais, reiškiančiais įvairius rūbus ‘švarkas’, ‘apsiaustas’, ‘marškiniai’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 423
Antraštė:
margìnė̃
Straipsnelis:
žr. margas
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas