Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
màs, mãs
Reikšmė:
mes
Straipsnelis:
Įvardžio mẽs variantas màs su -a- < -e-, atsiradęs enklitinėje pozicijoje, paplitęs pietų žemaičių ir šiaurės žemaičių pietinėse šnektose. Variantas mãs turi pailgintą -a·- greičiausiai dėl jūs įtakos [Zinkevičius LD 1966 296]: jis vartojamas pietų žemaičių ir vakarų šiauliškių bei kupiškėnų šnektose.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 158
Antraštė:
màs, mãs
Straipsnelis:
žr. mes
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 118
Antraštė:
màs, mãs
Straipsnelis:
žr. mes
Šaltinis:
Rosinas 1988, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas