Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
matur̃zė
Reikšmė:
skysta sriuba; niek. burna
Straipsnelis:
Dzūkuose [matur̃zė ir mutur̃zė balsių a : u kaita] [...] turi eufemizuojančios reikšmės: mutur̃zė (→ mutnùs, mutinỹs, mùtė) yra pirminė forma, kiek šiurkštesnė, o matur̃zė – tarsi švelniau, „žaidybinė“ forma.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas