Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
matùs
Reikšmė:
gerai matąs
Straipsnelis:
žr. matyti
Šaltinis:
Hamp 1984f, 45
Antraštė:
matùs
Straipsnelis:
Lie. matùs ‘vikrus’, plg. mãto (mãtė, matýti ‘regėti’, la. matu (-ĩju, matît) ‘fühlen, empfinden, merken’. Iš šios reikšmės išvestą reikšmę turi matùs ‘gerų akių’; lie. matrùs ‘kuris gerai mato, akylas’ : metùs ‘kuris gerai mėto…’, metrùs, mėtrùs ‘taiklus’. Dėl a plg. lie. mãtas ‘matavimo priemonė’, la. mats ‘Haar; die Metze in der Müle’, mata ‘Alter, Grösse’. Variantus su e pamatuoja lie. mẽta (mẽtė, mèsti) ‘sviesti tolyn etc.’, la. metu (metu, mest) ‘t. p.’. Pirminis būdvardžio variantas yra matùs ‘kuris meta’, nes išlaiko senesnį balsių kaitos laipsnį negu metùs, kur e pagal mèsti.
Šaltinis:
Vanags 1994, 36
Antraštė:
matùs
Reikšmė:
проворный, ловкий
Straipsnelis:
žr. mataras
Šaltinis:
Топоров 1988-1996 (1997), 297

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas