Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mauraĩ
Reikšmė:
eine Pflanze im sumpfigen Gewässer. Entengrün
Straipsnelis:
Šis žodis [arm. mrur ‘nuosėdos, purvas, tirštimai, likutis’] veikiausiai priklauso [192] plačiai ide. paplitusiai šakniai *meu- ‘drėgnas, sutrešęs, purvinas’, išplėstai r, kuri glūdi lie. mauraĩ ‘eine Pflanze im sumpfigen Gewässer, Entengrün’, la. maura ‘žolė prie namo’, mauragas ‘pelkių augalas Myosotis’ […], bažn. sl. murava ‘veja’, murъ ‘pieva’, slov. murava trava ‘prie namų ar ant kelio želianti žolė’, toliau galbūt gr. μύρω, -ομαι ‘tekėti, varvėti’ ir gal dar lo. muria ‘sūrymas’. Tai ne žodžių sugretinimas, o tik šaknų ir formantų giminiškumas tarp gr., lo., bl., sl. ir arm.
Šaltinis:
Solta 1960, 191 t.
Antraštė:
mauraĩ
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. maura ‘rzęsa wodna’ yra skolinys iš lie. mauraĩ.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85
Antraštė:
maurai
Straipsnelis:
žr. mauda
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas