Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mẽkeris
Reikšmė:
maišelis
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 298–299

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas