Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mel̃svas
Straipsnelis:
žr. mėlynas
Šaltinis:
Carnoy 1959, 169
Antraštė:
mel̃svas
Straipsnelis:
Gr. μολύνω ‘tepti, supurvinti’ [710…]. Jei Μολόεις pateikta etimologija yra teisinga, tai turime su -ύνω iš daiktavardžio padarytą veiksmažodį, plg., pvz., αἰσχυνω. Išskyrus graikus, buvo galvojama apie s. i. mála- m. ir n. ‘nešvarumas, šiukšlės, purvas’, kuris (su būdvardiniu vediniu malavant- ‘nešvarus, purvinas’, atliepiančiu Μολόεις) galėtų atliepti *μόλος, plg. Mayrhofer Wb. II, 598, s. u. málan. Lie. mul̃vė ‘dumblas, purvas’ rodo galimą lyginimą, tačiau lie. žodis suponuoja nulinį vokalizmą, kas leidžia manyti, jog μολύνω užėmė *μαλύνω vietą. Šiaip ar taip veiksmažodis mul̃vinti jokio naudingo elemento nepateikia, nes jis yra lietuvių kalbos įprasto tipo faktityvas. Kaip tik Pokorny IEW, 720 t., į spalvas reiškiančių būdvardžių šeimą (?) (kaip gr. μέλας, μίλτος, lo. mulleus ‘rausvas’, lie. mel̃svas ir t. t.) įtraukė visus šiuos žodžius.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 710–711

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas