Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mergà
Reikšmė:
Mädchen etc.
Straipsnelis:
žr. marti
Šaltinis:
Machek 1966, 170
Antraštė:
mergà
Straipsnelis:
žr. marti
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 230
Antraštė:
mergà
Straipsnelis:
žr. marti
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 678
Antraštė:
mergà
Reikšmė:
Bauernmädchen
Straipsnelis:
[Garsų pakitimai iš va į vu (> u̯u > u) Ench. paliudyti keliais pavyzdžiais). Formos pr. widdewū ‘našlė’ ir gallū ‘galva’ toliau lygintinos su pr. mergu III ‘tarnaitė’ (plg. lie. mergà ‘Bauernmädchen’).
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 311
Antraštė:
merga
Straipsnelis:
Lie. merga, mergaitė, mergelė, pr. mergu ‘mergaitė’ : s. i. marya- ‘jaunas žmogus’, gr. μεῖραξ ‘jauna mergaitė’, μειράκιον ‘vaikas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 90
Antraštė:
mergà
Straipsnelis:
mergo E. 192 arba merga Gr. 22 ‘Jungfrau’ [ir kt.] : lie. mergà, la. mȩ̀rga žr. Walde-Pokorny II, 281.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 260
Antraštė:
mergà
Straipsnelis:
Jotvingių mejdo ‘mergina’, plg. lie. mergà, pr. mergo, bet la. meîta. Tai yra germanizmas, plg. vok. Maid.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76
Antraštė:
mergà
Straipsnelis:
Fortunatovas parodė, kad ten, kur prūsų kalboje buvo tvirtapradė priegaidė, lietuvių kalboje buvo tvirtagalė, ir atvirkščiai: kur prūsų kalboje buvo tvirtagalė priegaidė, lietuvių kalboje buvo tvirtapradė, plg.: pr. (acc. sg.) mērgan – lie. mer̃gą, pr. piēnkts – lie. peñktas, pr. kīrdimai – lie. gir̃džiame ir kt.; pr. (acc. sg.) saūnan – lie. sū́nų, pr. geīwan – lie. gývas, pr. boūt – lie. bū́ti ir kt.
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 113
Antraštė:
mergà
Straipsnelis:
Reikšmė ‘tarnaitė (maid, servant)’ gali lengvai išsivystyti iš reikšmės ‘mergaitė (girl)’, plg. […] lie. mergà ‘female servant, hired farm labourer’ (← ‘girl’, plg. lie. merg-áit-ė, merg-in-à, mer̃g-ė ‘girl’) etc.
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas