Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mer̃kti
Reikšmė:
pridengti akis vokais, mirksėti
Straipsnelis:
žr. bruzdėti
Šaltinis:
Seebold 1970, 129–132
Antraštė:
mérkti
Straipsnelis:
žr. merkti
Šaltinis:
Tenhagen 1992, 113–123
Antraštė:
mer̃kti
Straipsnelis:
žr. linmarka
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
merkti
Straipsnelis:
Slavų kalbose užfiksuota nemažai su vandeniu susijusių baltizmų: br. мяре́ча, r. dial. мере́ча, мяре́ча ‘drėgna, šlapia vieta; pelkė’ ← bl., plg. lie. markà ‘duobė, kūdra linams merkti’, merkti ‘nardinti į vandenį’, la. mērce ‘padažas’, mērkt ‘merkti; vilgyti, mirkyti’ ir t. t.; taip pat plg. r. up. Мерка (Maskvos upės bas.), kurios pavadinimas kildinamas iš baltų kalbų (Откупщиков 2004, 86).
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 455–456
Antraštė:
mérkti
Reikšmė:
blinzeln
Straipsnelis:
Jei go. maurgins, s. isl. myrginn, s. ang. mer(i)gen, s. saksų, s. v. a. morgan ‘Morgen’ < germ. *murg̱e/i/a/una-, kurio pirminė reikšmė buvo ‘Dämmerung’, tai toliau galima sieti su s. sl. mračьnъ ‘dunkel’, mrъknǫti ‘dunkeln, dämmern’, kur tikriausia priklauso ir lie. mérkti ‘blinzeln’, vid. air. mrecht ‘bunt’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 323

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas