Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lìnmarka
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] lìnmarka greta lìnamarka, lìnamarkė – dūrinys iš linaĩ ir markàmarkýti, intensyvas iš merkiù, mer̃kti (šaknis *merkʷ-) […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas