Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
miegti
Straipsnelis:
Slov. žmokelj, -klja ‘luistas, krūva, gabalas, ryšulėlis’ < prasl. *žęti, *žъmǫ (matyt, išvesta remiantis praes. kamienu su formantu -k- ir priesaga -ъ-, plg. polesės жмук ‘ryšulėlis, krūvelė’. F. Bezlajaus (Bezlaj F. Einige slovenische und baltische lexische Parallelen. „Linguistica“, VIII/1. Ljubljana. 1966–1968 71–72) nuomone veiksmažodis *žęti ir slov. žmokelj- ryšys yra abejotinas. F. Bezlajus slov. žodį etimologiškai apjungia su lie. miegti, mýgti ‘spausti, slėgti’, la. miêgt, meigti ‘spausti, bėgti’.
Šaltinis:
Куркина 1970 (1972), 102
Antraštė:
míegti
Straipsnelis:
žr. migti
Šaltinis:
Young 2008a, 211–213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas