Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
migdýti
Straipsnelis:
žr. migti
Šaltinis:
Young 2008a, 211–213
Antraštė:
migdýti
Straipsnelis:
Lie. mig(d)ìnti, mig(d)ýti ‘put to sleep, let sleep’ (la. midzinât) – morfologinė inovacija, greičiausiai pakeitusi (ko, gero jau išnykusį) *maigyti. Dar žr. miegoti.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2004, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas