Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mi̇̀ksėti
Reikšmė:
‘stammeln, mikčioti’
Straipsnelis:
žr. mekenti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 261
Antraštė:
miksė́ti
Reikšmė:
murmeln, brummen; stammeln
Straipsnelis:
Pr. mixkai ‘auf Deutsch’ iš *miksiskai; plg. lie. miksė́ti ‘murmeln, brummen; stammeln’, miksà, mìksius, mìksis ‘wer murmelt, brummt oder stammelt’ (Gerullis ASlPh XL 156–157; Karaliūnas 1985)
Šaltinis:
Dini 1996, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas